LVT Lawyers

“Trao trọng trách, trọn niềm tin”

Hotline: 1900.6558

logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Luật Sư Tư Vấn Giấy Phép Nhanh Chóng, Uy Tín, Hiệu Quả Tại TP.HCM

tu-van-xin-cap-giay-phep-dang-ky-doanh-nghiep-title

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là thủ tục pháp lý đầu tiên để khai sinh ra Doanh nghiệp và bắt đầu tiến hành hoạt động. Vì vậy, Doanh nghiệp nên tìm hiểu đầy đủ các thông tin, quy định pháp luật về việc đăng ký hoạt động này.

tu-van-xin-cap-giay-phep-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-title

Giấy phép đăng ký đầu tư

Luật Đầu tư năm 2014 qui định đổi mới như sau: đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ góp vốn từ 51% vốn điều lệ trở lên thì mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn lại (có nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ vốn góp dưới 51% vốn điều lệ) thì sẽ được đối xử như dự án đầu tư trong nước và không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây thực sự là một bước mở rất lớn của Luật Đầu tư 2014 nhằm góp phần thu hút, khuyến khích đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

tu-van-xin-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-title

Giấy phép lao động

Người nước ngoài muốn lao động hợp pháp tại Việt Nam thì phải được cấp phép lao động thông qua Giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động muốn sử dụng lao động là người nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Từ ngày 01/04/2016, quy định về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có một số thay đổi nhất định.

tu-van-xin-cap-giay-phep-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-title

Giấy phép tạm trú

Theo qui định của pháp luật quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài muốn cư trú có thời hạn tại Việt Nam phải bắt buộc có Thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú này có giá trị thay thế thực thị (visa). Vậy người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cần tiến hành những thủ tục gì để có thể được cấp Thẻ tạm trú này.

tu-van-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-title

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Từ ngày 10/03/2016 quy định về việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Công ty nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam cần thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Nhằm giúp các thương nhân nước ngoài thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Công ty Luật Vạn Tín tư vấn các điều kiện, hồ sơ cần chuẩn bị và thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam như sau:

tu-van-xin-cap-giay-phep-xac-nhan-co-quoc-tich-viet-nam-title

Giấy phép xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Việc xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam nhằm phục vụ cho mục đích xin cấp Giấy phép đầu tư tại Việt Nam, sở hữu nhà tại Việt Nam và các mục đích khác… Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam cần biết rõ những quy định và thủ tục pháp lý như sau:

tu-van-giay-phep-xin-hoi-huong-ve-viet-nam-title

Giấy phép xin hồi hương về Việt Nam

Hiện nay, nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài (còn gọi là Việt Kiều) có mong muốn trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, họ vẫn đang thắc mắc về những quy định pháp luật cho phép Việt Kiều hồi hương như thế nào? Thủ tục, giấy tờ từ phía Việt Nam và nước ngoài gồm có những gì? Hồi hương về Việt Nam có bị làm mất quốc tịch nước ngoài hay không, sau khi hồi hương về Việt Nam rồi sau đó có được xuất cảnh ra nước ngoài nữa hay không?

tu-van-giay-phep-xin-tro-lai-quoc-tich-viet-nam-title

Giấy phép xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hiện nay, nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài (còn gọi là Việt Kiều) có mong muốn trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, họ vẫn đang thắc mắc về những quy định pháp luật cho phép Việt Kiều hồi hương như thế nào? Khi nào thì tiến hành thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam? Khi nào thì tiến hành thủ tục xin hồi hương về Việt Nam?Thủ tục, giấy tờ từ phía Việt Nam và nước ngoài gồm có những gì? Xin trở lại quốc tịch Việt Nam có bị làm mất quốc tịch nước ngoài hay không?....

tu-van-giay-phep-xin-thuong-tru-tai-viet-nam-title

Giấy phép xin thường trú tại Việt Nam

Theo qui định của pháp luật quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài muốn cư trú dài hạn tại Việt Nam phải bắt buộc có Thẻ thường trú. Thẻ thường trú này có giá trị thay thế thực thị (visa). Vậy người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cần tiến hành những thủ tục gì để có thể được cấp Thẻ thường trú này.