LVT Lawyers

“Trao trọng trách, trọn niềm tin”

Hotline: 1900.6558

logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ, UY TÍN TẠI TP.HCM

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-dan-su-title

Tranh chấp dân sự

Kinh tế ngày càng phát triển, xã hội ngày càng đa dạng với nhiều loại hình giao dịch dân sự, thương mại khác nhau, các mối quan hệ dân sự - kinh tế - thương mại ngày càng phong phú. Do vậy, các loại tranh chấp dân sự - kinh tế ngày càng tăng cao về số lượng, gay gắt, phức tạp về nội dung.

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-tai-san-title

Tranh chấp tài sản

Tranh chấp tài sản là dạng tranh chấp phổ biến nhất và chiếm phần lớn tỷ trọng giải quyết các vụ án tranh chấp tại các Tòa án. Các năm gần đây, các tranh chấp về tài sản ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung tranh chấp. Khi có tranh chấp về tài sản xãy ra, người dân cần lưu ý các vấn đề sau đây khi tham gia giải quyết tranh chấp:

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-dan-su-title

Tranh chấp hợp đồng dân sự

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, các mối quan hệ kinh tế - dân sự - thương mại ngày càng đa dạng và phong phú. Do đó, các tranh chấp về hợp đồng ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung. Các tranh chấp về hợp đồng dân sự phát sinh từ việc ký kết hợp đồng, thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng…

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-thua-ke-title

Tranh chấp thừa kế

Tranh chấp tài sản, nhà đất là dạng tranh chấp phổ biến nhất và chiếm phần lớn tỷ trọng giải quyết các vụ án tranh chấp về tài sản tại các Tòa án. Các năm gần đây, các tranh chấp về nhà đất ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung tranh chấp. Khi có tranh chấp về tài sản, nhà đất xãy ra, người dân cần lưu ý các vấn đề sau đây khi tham gia giải quyết tranh chấp:

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-nha-dat-dan-su-title

Tranh chấp nhà đất

Tranh chấp tài sản, nhà đất là dạng tranh chấp phổ biến nhất và chiếm phần lớn tỷ trọng giải quyết các vụ án tranh chấp về tài sản tại các Tòa án. Các năm gần đây, các tranh chấp về nhà đất ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung tranh chấp. Khi có tranh chấp về tài sản, nhà đất xảy ra, người dân cần lưu ý các vấn đề sau đây khi tham gia giải quyết tranh chấp:

tu-van-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong-title

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự phát sinh giữa các chủ thể mà trước đó không có quan hệ hợp đồng hoặc có quan hệ hợp đồng nhưng hành vi gây thiệt hại không thuộc nghĩa vụ thi hành hợp đồng đã ký kết. Hiện nay, các vụ án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên, để có cơ sở cho Tòa án chấp nhận yêu cầu bồi thường, người bị thiệt hại phải cung cấp các chứng cứ chứng minh cho các thiệt hại mà mình phải gánh chịu, theo đó, người bị thiệt hại phải dự tính số tiền thiệt hại và số tiền được yêu cầu bồi thường dựa trên các chứng cứ mà người bị thiệt hại cung cấp cho Tòa án.

tu-van-yeu-cau-tuyen-bo-mat-nang-luc-hanh-vi-dan-su-title

Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

Mất năng lực hành vi dân sự là một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Tất cả các giao dịch của người mất năng lực hành vi dân sự phải thông qua người giám hộ. Chỉ có Toà án mới có thẩm quyền tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Toà án ra quyết định tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định và theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan. Sau khi có Quyết định của Tòa án tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự, thì tiến hành thủ tục cử người giám hộ, người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người bị mất năng lực hành vi dân sự.

tu-van-yeu-cau-tuyen-bo-mat-tich-chet-title

Yêu cầu tuyên bố mất tích, chết

Yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc chết nhằm đáp ứng yêu cầu của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi phải giải quyết các quan hệ pháp luật có liên quan đến một người đã biệt tích mà không rõ địa chỉ hiện tại hoặc đã rất lâu không liên lạc được. Chỉ có Toà án mới có thẩm quyền tuyên bố một người mất tích hoặc chết.